Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Najbliższe konwersatoria z TQM

Wszystkie konwersatoria odbywają się w goszczącej nas od kwietnia 2017 r.

Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 79, róg ul. Krzywickiego

w godzinach od 16:00 do 20:00

Wstęp wolny

 

 

Video ze spotkań przygotowuje społecznie Manufaktura Video, za co wszyscy składamy jej w tym miejscu serdeczne podziękowania. Nagrania można obejrzeć wybierając z bocznego menu właściwe spotkanie.

Osoby, które chciałby otrzymywać zawiadomienia o konwersatoriach do swojej skrzynki mailowej proszone są o napisanie do mnie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Na stronie Zamów biuletyn nowości można też zaprenumerować biuletyn, który będzie obejmował informacje o nowych treściach we wskazanych przez Państwa kategoriach tematycznych.

MOJA KSIĄŻKA

Informuję Państwa, że na stronie Moja książka znajduje się drugie wydanie mojej książki — teraz pod tytułem "Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe. Rzecz o turkusowej samoorganizacji" — a także przewodniki po niej dla czytelników, którzy czy to niekoniecznie chcą zgłębiać pełną jej treść, czy też znają już wydanie pierwsze.

Zapraszam również na stronę Moje wystąpienia otwarte, na której znajdują się informacje o moich ogólnie dostępnych wystąpieniach, a także o konferencjach, które polecam.

Od roku 2016 większość wykładów jest rejestrowana na video, a linki do nich znajdują się na końcu stron z relacjami z tych spotkań.

Zapraszam też do obejrzenia moich wykładów video oraz wywiadów video i fono.

 

21 marca 2019 — prof. Jerzy Hausner, "Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania i rozwoju"

Podmiotowość staje się w procesie, w którym różni aktorzy współwytwarzają wartości, tak egzystencjalne i jak instrumentalne. Formując wspólnotę nadają sens swojej indywidualnej egzystencji. Podmiotowość staje się w okrężnym procesie, w którym to, co egzystencjalne i to, co instrumentalne, to, co aksjonormatywne, i to, co operacyjne przenika się. W procesie upodmiotawiania się, aby wyrazić oczekiwania trzeba przyjmować zobowiązania. I nie można posługiwać się osobistą „etyką kieszonkową”, lecz trzeba współtworzyć ład aksjonormatywny, który nas samych także ogranicza. Aby się rozwijać, samowytwarzać musimy wytwarzać wspólnotę. Chcąc zachować autonomię, musimy budować mosty, które łączą nas z innymi. Upodmiotowienie dokonuje się w społecznej czasoprzestrzeni, w czasoprzestrzeni stawania się a nie bycia.

Odmienne rodzaje skalowania przestrzeni mogą pozostawać w opozycji, co wynika na ogół z konfliktu interesów uczestników danego terytorium. Jedyną możliwością uspójniania odmiennych trybów skalowania przestrzeni jest włączenie do skalowania — obok wymiaru przestrzennego — wymiaru czasowego. To implikuje strategiczne myślenie o przestrzeni, które zespala przedmiotowe i podmiotowe podejście do przestrzeni. Wówczas świadomie chcemy ją kształtować tak, aby wykorzystując dotychczas rozpoznane i dostępne możliwości działania, stworzyć i uruchomić dalsze i nowe. Czas nie jest w tym przypadku rozumiany jako interwał, ale jako miara społecznej zmiany, odnoszonej zwłaszcza do relacji społecznych.

Dopiero wprowadzając do formowania wielowymiarowej przestrzeni wymiaru czasu, otwieramy ścieżkę rozwoju — ścieżkę do przyszłości. Uspójnianie wielowymiarowego skalowania przestrzeni wymaga zatem dynamiki i tylko takie ujęcie stwarza podstawy do zachowania równowagi. Potrzebujemy diachronii, aby móc zmierzać do synchronii — bez tego jakakolwiek organizacja, może się rozrastać, ale nie rozwijać. Jeśli natomiast tylko się rozrasta, to zawsze doprowadzi to do katastrofalnego zachwiania równowagi i zapaści.

Ciąg  konceptualny, który z tego wynika jest następujący: przestrzeń — wielowymiarowe skalowanie przestrzeni — dyskurs strategiczny — czasowe skalowanie przestrzeni — kształtowanie relacji między aktorami społecznymi — rozwój. Taka konceptualizacja pozwala ująć kształtowanie struktury terytorium jako przekształcanie relacji społecznych.

11 kwietnia 2019 — prof. Krzysztof Obłój, "Istota strategii firmy"

 1. Wprowadzenie
 2. Główne podejścia do strategii
 3. Strategia jako proste reguły – teoria, praktyka i konsekwencje prak-tyczne
  1. Strategia jako budowa planu długookresowego
  2. Strategia jako budowa pozycji rynkowej
  3. Strategiczne zagrożenia – utrata pasji i dyscypliny
 4. Strategia jako innowacja – koncepcja nowej konfiguracji („Błękitnego Oceanu”)
 5. Technologia budowy strategii – jeśli zdążymy
  1. Główne wybory strategiczne
  2. Cechy dobrej strategii
  3. Czas i strategia firmy

23 maja 2019 — Paweł Niziński, "Benefit Corporations"

Streszczenie wkrótce.