Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Rozmiar tekstu

Douglas H. Holt, How brands become icons — the principles of cultural branding, Harvard Business School Press 2004

D.Holt How Brands Become IconsKsiążka stanowi podsumowanie niezwykle odkrywczych badań prowadzonych w ostatnich latach przez jej autora nad wybranymi markami, które stały się ikonami grup społecznych. Autor pokazuje, jak dalece różnią się tradycyjne metody pozycjonowania i budowania marki od metod budowania marki-ikony. Obszernie uzasadnia też pogląd, że tradycyjny marketing posługujący się jako głównym narzędziem perswazji „litanią przymiotników” — które mają przybliżać konsumentowi pożądane przez niego cechy produktu — traci na wiarygodności. Konsumenci nie wierzą w obiecywane im korzyści, bowiem wiedzą, że celem komunikatu jest właśnie zbudowanie w nich tej wiary (s.36). Nieszczególnie dbają też o to, jakie przymiotniki reprezentuje marka. Interesują się natomiast tym, co marka potrafi osiągnąć, aby określić swoją tożsamość (s.111).

W książce przedstawiono pogłębione analizy rozwoju marek-ikon obecnych w drugiej połowie ubiegłego stulecia na rynku amerykańskim: Coca-Cola, Mountans Dew (PepsiCo), Budweiser, Corona, ESPN (telwizyjny kanał sportowy), Volkswagen, Harley-Dawidson. Na zakończenie książki autor pisze:

Największą szansą dzisiejszych marek nie jest dostarczanie rozrywki, ale oferowanie legendy, która może być wybawieniem przed niesionymi przez Świat zagrożeniami naszej tożsamości. Aby zrealizować ten cel, firmy powinny wziąć przykład z marek, które odniosły sukces, miast trwonić swoje budżety marketingowe w Hollywood (autor ma tu na myśli reklamę bezpośrednią z wykorzystaniem gwiazd filmowych, przyp. ajb). Marki stają się ikonami, gdy oferują legendy, które pozwalają uporać się z najgroźniejszymi sprzecznościami współczesnych społeczeństw (s. 221).

Brian Tracy, Robert Kozak, Wędrówki z Gandalfem — Sprzedaż, MT Biznes, Warszawa 2011

B.Tracy, R.Kozak, Wędrówki z Gandalfem - SprzedażO Brianie Tracy, światowym guru sprzedawców, mówi się, że rocznie szkoli 250 tysięcy osób, a w sumie przeszkolił ich już ponad cztery miliony. Wśród jego licznych rozrzuconych po całym świecie krajowych oddziałów firmy Brian Tracy International znajduje się też i oddział polski, któremu prezesuje Robert Kozak, dziennikarz, coach i trener firm. Obaj panowie uczą zresztą nie tylko sprzedawców, ale też i menadżerów wyższych szczebli koncentrując się głównie na sprawach przywództwa.

Od kilku lat na krajowym rynku wydawniczym pojawiają się dość liczne książki Briana Tracy, ta jednak jest pierwszą napisaną we współautorstwie, a także pierwszą mającą modną dziś formę powieści biznesowej. Jest to opowieść o młodym sprzedawcy, który właśnie zatrudnił się w dużej firmie. Nie ma on wielkiego doświadczenia, ani też wiedzy o sprzedawaniu, trafia jednak na znakomitego mentora w osobie Sama, który krok po kroku wprowadza go w tajniki zawodu. Nauki udzielane przez Sama, listy pisane przez niego do naszego bohatera, to podstawowe treści książki kierowane do sprzedawców wszystkich branż. Powieściowa forma sprawia, że książkę czyta się lekko, co będzie zapewne szczególnie docenione przez czytelników mających niechęć do wszelkiego rodzaju „teorii”.

Shep Hyken, Kult klienta — Doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy, Oficyna — a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

S.Hyken, Kult klientaKsiążka jest podręcznikiem dla sprzedawców wszystkich szczebli, a więc też szefów działów sprzedaży, a nawet prezesów firm. Zbudowana została na kanwie autorskiej idei pięciu poziomów sprzedażowej doskonałości firmy, zwanych przez autora „kultami”. Te pięć kultów uszeregowane w kolejności rosnącej kompetencji to:

  1. niepewność (klienci nie są pewni, co się wydarzy),
  2. zestrojenie (klient rozumie obietnicę firmy, ale czeka na dowody, że zostanie spełniona),
  3. przeżycia (klient przeżył coś pozytywnego i czeka na następne takie przeżycie),
  4. tworzenie więzi (klient widzi regularność w przeżywaniu radosnych wydarzeń),
  5. wzbudzanie entuzjazmu (klient jest entuzjastą firmy, poleca ją znajomym).

Zdaniem autora droga do doskonałości wiedzie właśnie przez kolejne osiąganie wymienionych kultów. Opisuje on dość szczegółowo jak przebyć tę drogę zarówno wewnątrz firmy, kształtując sprzedawców, jak i na zewnątrz — budując relację z klientem. Książka zawiera bogactwo przykładów dobrego działania firm z bardzo wielu branż. Może być inspirującą lekturą dla sprzedawców, którzy są na początku drogi do osiągnięcia doskonałości w swoim zawodzie. Na koniec bardzo ważne hasło, które autor cytuje za Brusem Nordstromem: „zatrudniaj postawy, trenuj umiejętności”.