Logogram strony

Myśliciel A.Rodin

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Co nowego w aktualnej wersji

Poniżej opisuję zmiany w stosunku do aktualnej wersji drukowanej oraz do wersji cyfrowej z 18 stycznia 2014 roku.

Nowa wersja mojej książki zawdzięcza swoje powstanie licznym dyskusjom, jakie od wiosny 2014 r. prowadzę z Dorotą i Jackiem Jakubowskimi, twórcami Metody TROP (Trening Rozwoju Organizacji Przyszłości). W wyniku tych dyskusji stworzyliśmy nową metodę wdrażania TQM pod nazwą Tropem Jakości (patrz Czym jest Tropem Jakości?), której sztandarowe hasło brzmi „Pracuj z sensem” (patrz Żyj i pracuj z sensem). Główna idea metody opiera się na tezie, że wdrożenie TQM to nie przeszkolenie załogi w nowych procedurach, ale doprowadzenie do głębokiej przemiany społecznej w firmie, przemiany wymagającej z jednej strony porzucenia wielu utartych sposobów myślenie, a z drugiej nabycia nowych nawyków komunikacyjnych. Dlatego też, ilekroć stosujemy program Tropem Jakości, rozpoczynamy od warsztatów budujących umiejętność asertywnej, empatycznej i pozytywnej komunikacji. Badanie potrzeb firmy rozpoczynamy też nie od usuwania barier, które utrudniają nam pracę, ale od identyfikacji trampolin — silnych stron i talentów — które nie tylko pomogą nam w doskonaleniu firmy, ale też będą źródłem poczucia wartości własnej jej pracowników.

Największe zmiany w książce dokonałem w dawnej Część VI Koła jakości, która obecnie nosi nazwę Droga do jakości. Dziś zawiera ona w dużej mierze na nowo napisany rozdział 21, który nosił nazwę Tworzenie i organizacja kół jakości, a obecnie został nazwany Budowanie fundamentu. Dotychczasowe koła jakości zostały przemianowane na inkubatory jakości mające w porównaniu do kół więcej zadań edukacyjnych i nieco zmienione zasady pracy.

Dawny rozdział 21.4 Usuwanie barier został zastąpiony rozdziałem  22.1 Trampoliny i bariery uzupełnionym o identyfikację silnych stron i talentów firmy nazwanych trampolinami. To istotnia zmiana w porównaniu do poprzedniej wersji książki, bo do procesu doskonalenia firmy obok usuwania barier wprowadziłem bardzo ważny z emocjonalnego punktu widzenia element doskonalenia i wykorzystywania trampolin.

Poprzedni rozdział 24.2 Co zrobić by się udało rozbudowałem i przeniosłem do rozdziału 21 nadając mu numer 21.7. Dodałem też nowy rozdział 21.7.4 Zmiana nawyków.

Dodałem rozdział 21.8.4 Tropem jakości poświęcony opracowanej wspólnie z Dorotą i Jackiem Jakubowskimi metodzie wdrażania TQM w wersji Doktryny Jakości. Ta ostatnia to moja wersja TQM opisana właśnie w niniejszej książce.

Zmiany związane z programem Tropem Jakości to też dwa nowe rozdziały na początku książki: rozdział 1.5 Żyj i pracuj z sensem i rozdział 2.13 Fundament strategiczny.

Poza tymi zasadniczymi zmianami wprowadziłem też kilka zmian drobniejszych:

  1. W rozdziale 5.1 Archetyp kija i marchewki dodałem nową ramkę Nauka francuskiego. Zacząłem też zwracać baczniejszą uwagę na różnicę pomiędzy ogólnie rozumianymi karami i nagrodami, a ich szczególnymi (toksycznymi) wersjami — kijem i marchewką.
  2. Rozbudowałem rozdział 6.11 Przemoc a etyka w biznesie.
  3. Do rozdziału 8.5 Reakcje pracowników dodałem nową ramkę Premia czy podwyżka.
  4. Z rozdziału 11.1.2 Komunikowanie usunąłem wykres kołowy obrazujący wagi kanałów informacyjnych i dodałem komentarz w tej sprawie.
  5. Wprowadziłem kilkadziesiąt drobnych uzupełnień i zmian głównie w rozdziałach od 1 do 4.